Monroe County Florida

Permit Information

Parcel ID: 00550660000000
Parcel ID 00550660000000
Permit Number 06304065
Permit Type 22-A - INVASIVE EXOTICS OR HAZARDOUS TREES
Property Address BK20 LT7-12 TWIN LAKES
Status EXPIRED