Monroe County Florida

Permit Information

Parcel ID: 00496470000000
Parcel ID 00496470000000
Permit Number 18300982
Permit Type 22-A - INVASIVE EXOTICS OR HAZARDOUS TREES
Property Address 107 POINT PLEASANT DR
Status VOID