Monroe County Florida

Permit Information

Parcel ID: 00486850000200
Parcel ID 00486850000200
Permit Number 00304923
Permit Type 22-A - INVASIVE EXOTICS OR HAZARDOUS TREES
Property Address LIME GROVE ESTATES
Status EXPIRED