Monroe County Florida

Permit Information

Parcel ID: 00473730000000
Parcel ID 00473730000000
Permit Number 20301226
Permit Type 22-A - INVASIVE EXOTICS OR HAZARDOUS TREES
Property Address 52 TRANSYLVANIA AVE
Status OPEN