Monroe County Florida

Permit Information

Parcel ID: 00174310000000
Parcel ID 00174310000000
Permit Number 21102120
Permit Type 22-A - INVASIVE EXOTICS OR HAZARDOUS TREES
Property Address 429 PATTISON DR
Status OPEN